وقعیت معدن : ایران- کاشان

نام سنگ : تراورتن شکلاتی تجره

ظرفیت تولید سالیانه 130.000 تن.