کارخانه نیکسان ،دارای خط اسلب با بهترین فرآوری وماشین آلات پیشرفته می باشد.

آدرس : ایران – مرکزی – محلات – شهرک صنعتی ارقده – خیابان یاس شرقی -کارخانه نیکسان

شماره تماس :

+98 8643236030-9

Email: nixan@nikfargroup.com