موقعیت معدن : ایران-مرکزی-محلات

نام سنگ : تراورتن گز عنبر

ظرفیت تولید سالیانه: 80.000 تن .