کارخانه برشکوه ،دارای دو خط فرآوری تایل(سنگهای بریده) در ابعاد مختلف و سفارشی ،با ماشین آلات پیشرفته و بهترین فرآوری می باشد.

آدرس: ایران – مرکزی – محلات – شهرک صنعتی صدریه – صدریه یکم – کارخانه برش کوه

شماره های تماس :

+98 8643226667

+98 8643230481

+98 8643228181

Email: boreshkooh@nikfargroup.com